مدیریت املاک

مدیریت املاک

یکی از خدماتی که لاکچری سیگنیچر به مشتریان خود ارائه
می دهد، مدیریت و نظارت بر املاک مسکونی، تجاری یا سرمایه گذاری که به طور کلی شامل تعمیرات، نگهداری مستمر املاک در شرایط خوب و پیگیری و تمدید قراردادها می باشد.

خدمات مدیریت املاک همچنین شامل بهره برداری و استفاده از املاک مانند اجاره و فروش مجدد آنها می شود و این بسیار شبیه به نقش مدیریت در هر کسب و کاری است.

ما به شما در تحقق خواسته ها و دستیابی به اهداف سرمایه گذاری ، ارائه سوابق دقیق اجاره و حصول اطمینان از رعایت شرایط اجاره، ارتباط دوره ای با مستاجرین، انجام تعهدات قانونی و بهره برداری دائمی از املاک برای دستیابی به حداکثر سود برای مالک ملک کمک می کنیم.

ls contact us persian