آپارتمان های فروشی در منطقه باسین اکسپرس

منطقه باسین اکسپرس متعلق به شهرداری باغچیلار است و یکی از مناطق اروپایی استانبول و یکی از مهم ترین بزرگراه های استانبول است. مساحت آن 16.7 کیلومتر مربع است و 605.300 نفر جمعیت دارد. این منطقه یک مرکز تجاری در استانبول است و به مرکز شهر استانبول نزدیک استLS87: هوم آفیس در منطقه باسین اکسپرس مرکز سرمایه گذاری استانبول

Basin Express, Istanbul, Turkey

شروع از $ 255.000

  • 64 Sqm شروع مساحت از
  • 1+1 1.5+1 2+1 3+1 اتاق خواب
جزئیات

LS55: واحدهای مسکونی لوکس که ترکیبی از تجمل و نوآوری است

Basin Express, Istanbul, Turkey

شروع از $ 530.000

  • 70 Sqm شروع مساحت از
  • 1+1 اتاق خواب
جزئیات

LS54: بهترین آپارتمان ها مناسب سرمایه گذاری در استانبول

Basin Express, Istanbul, Turkey

شروع از $ 571.000

  • 120 Sqm شروع مساحت از
  • 2+1 اتاق خواب
جزئیات

LS45: آپارتمان هایی با بازده سرمایه بالا در منطقه باسین اکسپرس

Istanbul, Basin Express, Turkey

شروع از $ 250.000

  • 67 Sqm شروع مساحت از
  • 1+1 2+1 3+1D اتاق خواب
جزئیات

LS22: سرمایه گذاری و آپارتمان های مسکونی در یک مرکز خرید

Istanbul, Basin Express, Turkey

شروع از $ 822.000

  • 154 Sqm شروع مساحت از
  • 3+1 4+1 4.5+1 اتاق خواب
جزئیات
ls contact us persian