آپارتمان های فروشی در منطقه بورسا

LS348: آپارتمان های مسکونی مدرن نزدیک به مرکز بورسا

Bursa, Turkey

شروع از $ 143.101

  • 154 Sqm شروع مساحت از
  • 3.5+1 4+1D 5+1D اتاق خواب
جزئیات

LS347: اقامتگاه های راحت و با کیفیت در شهر بورسا

Bursa, Turkey

شروع از $ 399.112

  • 225 Sqm شروع مساحت از
  • 3.5+1 5+1D اتاق خواب
جزئیات

LS342: خانه های آماده در بورسا مناسب برای خانواده ها

Bursa, Turkey

شروع از $ 177.049

  • 193 Sqm شروع مساحت از
  • 3.5+1 5+1D اتاق خواب
جزئیات

LS341: اقامتگاه های در حال ساخت در مرکز جدید بورسا

Bursa, Turkey

شروع از $ 141.980

  • 150 Sqm شروع مساحت از
  • 2.5+1 3.5+1 3+1D 4+1D اتاق خواب
جزئیات

LS312: برج های مدرن در بورسا با نمای اولوداگ

Bursa, Turkey

شروع از $ 225.000

  • 110 Sqm شروع مساحت از
  • 1+1 2+1 3+1 4+1 اتاق خواب
جزئیات
ls contact us persian