آپارتمان های فروشی در منطقه شیشلی

شیشلی با مساحت بزرگ آن که 35.01 کیلومتر مربع است و جمعیت منطقه 315.000 نفر است مشخص می شودLS112: آپارتمان های لوکس در قلب استانبول با ضمانت اجاره

Sisli, Istanbul, Turkey

شروع از $ 397.647

 • 40 Sqm شروع مساحت از
 • 0+1 1+1 2+1 3+1 اتاق خواب
جزئیات

LS41: برج لوکس مسکونی در منطقه بومونتی

Istanbul, Sisli, Turkey

شروع از $ 710.000

 • 46 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 اتاق خواب
جزئیات

LS30: برج های مسکونی و تجاری در قلب شیشلی

Istanbul, Sisli, Turkey

شروع از $ 705.000

 • 97 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 4+1 اتاق خواب
جزئیات

LS28: آپارتمان های لوکس در حال ساخت در نیشانتاشی

Istanbul, Sisli, Turkey

شروع از $ 2.187.000

 • 164 Sqm شروع مساحت از
 • 2+1 3+1 4+1 2+1D اتاق خواب
جزئیات

LS25: آپارتمان های لوکس آماده تحویل در نیشانتاشی

Istanbul, Sisli, Turkey

شروع از $ 1.432.000

 • 217 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 4+1 اتاق خواب
جزئیات

LS18: آپارتمان های لوکس ریتز کارلتون در مرکز نیشانتاشی

Istanbul, Sisli, Turkey

شروع از $ 1.738.024

 • 110 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 4+1 اتاق خواب
جزئیات

LS4: آپارتمان های لوکس بومونتی با منظره بسفر

Istanbul, Sisli, Turkey

شروع از $ 684.000

 • 72 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3.5+1 4.5+1 اتاق خواب
جزئیات
ls contact us persian