آمار فروش خانه در ترکیه برای آوریل 2024
وبلاگ املاک و مستغلات

آمار فروش خانه در ترکیه برای آوریل 2024

تاریخ ایجاد : 2024-05-20 اصلاح شده : 2024-07-19 بازدید : 578 ادمین امضای لوکس
اندازه فونت

75 هزار و 569 خانه در ترکیه در آوریل 2024 فروخته شد

در ترکیه فروش خانه در فروردین ماه با 11.8 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 75 هزار و 569 رسید. استانبول با 12 هزار و 406، آنکارا با 6 هزار و 272 و آنتالیا بیشترین تعداد خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده است. استان های اردهان با 18، حکاری با 35 و تونجلی با 49 استان با 4 هزار و 427 عدد کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.

House sales in Turkey

فروش خانه در ژانویه تا آوریل 2024

فروش مسکن در بازه زمانی دی تا فروردین با 3.7 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 355 هزار و 173 رسید.

House sales in Turkey

فروش مسکن رهنی در فروردین 93 به 7 هزار و 71 رسید

در ترکیه فروش مسکن رهنی در فروردین 1393 با 67.5 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 7 هزار و 71 رسید. فروش مسکن رهنی 9.4 درصد از کل فروش مسکن را به خود اختصاص داده است. در بازه زمانی دی تا فروردین 93، فروش مسکن رهنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 57.0 درصد کاهش یافت و به 34 هزار و 693 رسید.
هزار و 744 فروش مسکن رهن در فروردین ماه و 8 هزار و 313 واحد رهن در بازه زمانی دی تا فروردین، فروش اول بوده است.

House sales in Turkey

24 هزار و 85 خانه برای اولین بار فروخته شد

در ترکیه، فروش خانه برای اولین بار در آوریل 2024 با 10.6 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 24 هزار و 85 رسید. فروش اول 31.9 درصد از کل فروش خانه را به خود اختصاص داده است. در بازه زمانی ژانویه تا آوریل 2024، فروش خانه اولی با 1.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 112 هزار و 341 رسید.

 

فروش خانه دست دوم در فروردین 1393 به 51 هزار و 484 رسید

در ترکیه فروش خانه دست دوم در آوریل 2024 با 12.3 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به 51 هزار و 484 رسید. فروش دست دوم 68.1 درصد از کل فروش خانه را به خود اختصاص داده است. فروش خانه دست دوم در بازه زمانی ژانویه تا آوریل 2024 با 5.9 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 242 هزار و 832 رسید.
 House sales in Turkey

در آوریل 2024، هزار و 272 خانه به خارجی ها فروخته شد

فروش مسکن به اتباع خارجی در فروردین 1393 با 50.3 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل به هزار و 272 واحد رسید. فروش مسکن به اتباع خارجی 1.7 درصد از کل فروش مسکن در فروردین 1393 را به خود اختصاص داده است. استان هایی که بیشترین تعداد خانه را دارند. فروش به خارجی ها آنتالیا با 454، استانبول با 407 و مرسین با 149 بوده است.
در بازه زمانی ژانویه تا آوریل 2024، فروش مسکن به اتباع خارجی با 48.4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6 هزار و 957 رسید.

House sales in Turkey

فروش خانه بیشتر به شهروندان روسیه بر اساس ملیت ها انجام می شد

در آوریل 2024، بیشترین فروش مسکن بر اساس ملیت کشور به شهروندان روسیه با 293، ایران با 117 و اوکراین با 91 انجام شد.

House sales in Turkey             
منبع: Turkish Statistical Institute

ls contact us persian