آپارتمان های فروشی در منطقه آتاشهیر

آتاشهیر یکی از مناطق مرکزی آسیایی استانبول  و یکی از معتبرترین محله های استانبول است. این منطقه حیاتی مرکز تجارت می باشد. مساحت آن 25.84 کیلومتر مربع و جمعیت آن 427.217 نفر است

ls contact us persian