آپارتمان های فروشی در منطقه کایتانه

کایتانه مرکز سرمایه گذاری جدید استانبول است. این منطقه با مساحت 14.52 کیلومتر مربع و جمعیت 428.755 نفر در حال توسعه استLS330: آپارتمان های آماده در یک موقعیت عالی در Kagithane

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 432.000

 • 112 Sqm شروع مساحت از
 • 2+1 3+1 اتاق خواب
جزئیات

LS320: آپارتمان های سرمایه گذاری در Kagithane مرکز در حال توسعه استانبول

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 300.600

 • 63 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 4+1 اتاق خواب
جزئیات

LS315: فرصت سرمایه گذاری در منطقه در حال توسعه Kagithane

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 340.000

 • 80 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 اتاق خواب
جزئیات

LS282: آپارتمان های مشترک در Kagithane در مرکز استانبول

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 303.102

 • 79 Sqm شروع مساحت از
 • 0+1 1+1 اتاق خواب
جزئیات

LS239: پروژه مسکونی و مناسب سرمایه گذاری در کایتانه

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 310.000

 • 48 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 اتاق خواب
جزئیات

LS198: پروژه مناسب سرمایه گذاری در منطقه کایتانه در استانبول

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 312.844

 • 52 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 اتاق خواب
جزئیات

LS194: پروژه جدید در کایتانه با منظره جنگل

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 244.000

 • 74 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 3+1D اتاق خواب
جزئیات

LS166: فرصت سرمایه گذاری در یک مکان استراتژیک در کایتانه

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 230.000

 • 60 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 اتاق خواب
جزئیات

LS143: آپارتمان های سرمایه گذاری بلند مدت در استانبول در کایتانه

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 564.000

 • 57 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 اتاق خواب
جزئیات

LS131: پروژه مسکونی و مناسب سرمایه گذاری در کایتانه

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 591.000

 • 100 Sqm شروع مساحت از
 • 3+1 2+1D 3+1D اتاق خواب
جزئیات

LS113: پروژه مناسب سرمایه گذاری در منطقه کایتانه با منظره جنگل

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 588.470

 • 122 Sqm شروع مساحت از
 • 2+1 3+1 اتاق خواب
جزئیات

LS104: آپارتمان لوکس در کایتانه مناسب برای اخذ پاسپورت ترکیه

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 450.000

 • 80 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 Villa اتاق خواب
جزئیات

LS89: پروژه لوکس مناسب سرمایه گذاری در کایتانه

Istanbul, Kagithane, Turkey

شروع از $ 439.000

 • 81 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 1.5+1 2+1 3+1 اتاق خواب
جزئیات

LS88: پروژه مناسب سرمایه گذاری در کایتانه

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 330.591

 • 61 Sqm شروع مساحت از
 • 0+1 1+1 2+1 اتاق خواب
جزئیات

LS58: سوئیت های بی نظیر در مرکز استانبول

Kagithane, Istanbul, Turkey

شروع از $ 540.000

 • 68 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 اتاق خواب
جزئیات

LS42: پروژه مناسب سرمایه گذاری در قلب کایتانه

Istanbul, Kagithane, Turkey

شروع از $ 299.000

 • 70 Sqm شروع مساحت از
 • 1+1 2+1 3+1 اتاق خواب
جزئیات
ls contact us persian